Správa a údržba koncových zařízení

Podronosti služby

Jaké je naše řešení?

Rychlost a kvalita podpory je založena na využití procesu znázorněném na následujícím obrázku:

  • Veškeré požadavky může klient flexibilně zadávat pomocí WWW rozhraní, emailem nebo telefonicky.
  • Požadavky jsou přijímány pracovištěm HelpDesk DP a okamžitě předány k řešení zodpovědnému manažerovi požadavku. V případě exkluzivních smluv je možné zprostředkovat zadávání požadavků přímo technikům.
  • Požadavek je monitorován od svého vzniku až po vyřešení a uzavření. Zadavatel může sledovat stav požadavku pomocí WWW rozhraní.
  • Řešení požadavku probíhá formou telefonické konzultace, okamžitým vzdáleným zásahem provedeným specialisty tzv. dohledového střediska, a pokud to není technicky možné, vyjíždí nejbližší „mobilní“ technik servisní sítě a realizuje zásah na místě.

Rychlost a kvalita podpory