Identity management

Moderní řešení pro efektivní řízení procesů spojených se správou uživatelů firemního IT prostředí.

Jedna OSOBA.Jedno HESLO.Jeden LOGIN.Jedna IDENTITA!

Nabízíme profesionální a dostupné řešení pro zefektivnění procesů spojených se správou uživatelů.

Identity Manager představuje bezpečné automatizované řešení na bázi pravidel, které přispívají k efektivní správě uživatelských identit v průběhu jejich životního cyklu.

Prioritou každého podniku je zvyšování efektivity a maximální konkurenceschopnost na trhu. Z těchto důvodů, kladou společnosti vysoký důraz na komunikaci zákazníků, dodavatelů, partnerů a interních zaměstnanců společnosti a zvyšují počty oprávněných osob, které mají přístup k podnikovým informacím.

Nasazení našeho řešení pro identity managment přináší odpověď na následující otázky:

Kolik času a úsilí Vás stojí správa identit Vašich zaměstnanců?

Snižte režijní náklady zautomatizováním správy rolí, účtů a uživatelského životního cyklu. Použitím našeho řešení pro Identity Managment můžete o 95 % zrychlit příjem nových zaměstnanců a odstranit únavné, náročné pracovní postupy prováděné ručně, které obvykle doprovází přijímací proces. Na opačném konci spektra, umožňuje Identity Managment odebrání přístupu zaměstnancům ihned po jejich odchodu ze společnosti. Největším, dobře ověřitelným přínosem je možnost nasazení veškerých bezpečnostních politik Vaší společnosti z jednoho místa.

Mají noví zaměstnanci přístup ke všemu, co potřebují, aby se mohli soustředit přímo na práci?

Dejte Vašim zaměstnancům přesně to, co potřebují a když to potřebují. V rámci budování kariéry ve Vaší organizaci, může zaměstnanec zastávat mnoho rolí. Naše řešení pro Identity Managment umožňuje bezpečné a automatické řízení přístupu k potřebám všech uživatelů, dokonce i když změní role a přijímají nové úkoly.

Prozradil Váš zaměstnanec heslo?
Dokážete efektivně a rychle zabránit úniku podnikových informací?

V případě nutnosti sledování, automatizace, průkaznosti a ověření bezpečnostní politiky, je naše řešení pro Identity Managment nejlepší volba. Není zapotřebí starat se o interní firemní předpisy nebo jiné právní normy, jako je přístup k informacím, protože náš Identity Managment zaznamenává a sleduje všechny uživatelské přístupy pro účely auditu. Díky tomu je mnohem snazší vypátrat trhliny v bezpečnosti, pokud k nim vůbec někdy dojde. Zároveň Vám poskytuje solidní jistotu, že k citlivým informacím a systémům mají přístup pouze autorizovaní uživatelé.

Neztrácíte zbytečně čas a nervy? Přistupujte do všech Vašich business aplikací jedním heslem.

Používejte Vaše zažité aplikace, ale učiňte je bezpečnější pomocí jednotného přístupu. Díky, široké podpoře podnikových aplikací není potřeba cokoliv měnit a můžete okamžitě po nasazení Indentity Managementu sjednotit přístup do všech Vašich systémů.

Naše řešení Identity Managment mimo jiné přináší:

  • sníženícelkových nákladů na správu podnikového IT prostředí,
  • intuitivní webové rozhraní pro administraci,
  • propracovaný model administrace na základě přiřazených rolí umožňující delegování administrativních privilegií,
  • rozhraní webové „samoobsluhy“ s možností definice dodatečných otázek a odpovědí pro kontrolu identity,
  • workflow pro automatizované podávání a schvalování uživatelských požadavků,
  • automatizovanou realizaci administrativních požadavků,
  • automatické srovnávání uživatelských dat z různých archivů, jakými jsou databáze personalistiky nebo podnikové adresáře (LDAP),
  • širokou podporu aplikací a systémů připravených k okamžitému nasazení,
  • sadu nástrojů pro správu aplikací pro rozšíření modelu správy na nová a zákaznická prostředí.

řešení Identity Managment

Soubory ke stažení

DP-NETSERVICE_Identity-management.pdf Produktový list Více