Informační bezpečnost

 • Jak ochránit firemní síť před hrozbami přicházejícími z internetu?
 • Jak systém informační bezpečnosti budovat tak, aby byl efektivní a hospodárný?

Bezpečnost není produkt, který se dá koupit. Je to trvalý proces, na kterém se musí neustále pracovat.

Moderní společnosti umožňují zaměstnancům být čím dál více mobilní. Firemní data jsou dnes užívána v různých programech, zařízeních a místech mimo tradiční firemní prostředí – například v domácnostech, kavárnách, letadlech nebo vlacích. Bez moderních bezpečnostních technologií, podnikových směrnic a vzdělávání jsou tudíž o to více zranitelná.

Vyplatí se investice do bezpečnosti?

Investice do bezpečnosti může jen velmi výjimečně přinést nějakou hmatatelnou návratnost a vedení ji musí chápat spíše jako prostředek k získání konkurenční výhody nebo jako zajištění firmy proti potencionálním hrozbám. Je důležité si uvědomit, že do ochrany dat se vyplatí investovat jen do určité úrovně, ve které se křivka nákladů protne s křivkou škod. Naše řešení je připraveno přesně na míru Vaší situaci, proto Vám pomáháme udržet výši investic pod kontrolou.

Bezpečnost versus náklady

Jaké výhody Vám přinese naše řešení pro informační bezpečnost?

Naše řešení předkládá nové formy bezpečné autorizace a ochrany mobilních dat pomocí silného šifrování.

Ochrana dat před zneužitím.

Vaše data se každý den dostávají do reálné hrozby. V případě, že Vaši zaměstnanci používají notebooky nebo mobilní zařízení, opouštějí firemní data prostory organizace. Ochrana pomocí běžných hesel se v těchto případech stává nedostatečnou. Uživatelé jsou zahlceni velkým množstvím přístupových údajů, proto se snaží používat stále slabší hesla nebo hesla přímo ukládají na viditelná dobře dostupná místa. Tím se Vaše cenné informace stávají velmi snadno dostupné, i pokud používáte silné firewally a zabezpečení uvnitř organizace. Naše řešení předkládá nové formy bezpečné autorizace a ochrany mobilních dat pomocí silného šifrování.

Nasazení celopodnikové antivirové a antispamové ochrany.

 • Ochrana všech počítačových systémů před škodlivým kódem.
 • Ochrana připojení k internetu, filtrování nebezpečného obsahu.
 • Snížení nákladů díky uvolnění datového pásma, odrazení nebezpečného datového toku ještě před průnikem do Vaší sítě.

Lepší autentifikace a autorizace uživatelů.

 • Systémy a řešení pro autorizaci uživatelů pomocí digitálních certifikátů, Smart Cart, USB tokeny, čipové karty, OTP tokeny.
 • Biometrická autorizace na základě ručně psaného podpisu (tablety).
 • Řešení pro elektronický podpis a zaručení konzistence dokumentu po celý životní cyklus.
 • Snížení zátěže zaměstnanců pomocí Identity Mangementu a jednotné autorizace.

Nasazení systémů pro důslednou ochranu před vnějšími útočníky.

 • Ochrana dat – šifrovací systémy na bázi PKI.
 • Oddělení chráněných sítí od prostředí internetu.
 • Nejmodernější Firewally – softwarová a hardwarová řešení.
 • Systémy pro detekci průniku (IDS) a prevenci před napadením.

Zvýšení povědomí o bezpečnosti, důraz a mechanizmy pro její dodržování.

 • Zavádíme systémy managmentu bezpečnosti, které trvale a dlouhodobě zlepšují bezpečnost ve Vaší organizaci.
 • Navrhujeme bezpečnostní dokumentace a procesy.

Pomůžeme Vám s budováním systému bezpečnosti firmy.

 • Definování strategie. Předně je nutné definovat, co chcete chránit a jak. Následně musí být navrženy a schváleny projekty směřující k naplnění těchto cílů.
 • Analýza rizik. Slouží k identifikaci aktiv a hrozeb firmy – jaká data chceme chránit a jaké faktory tato aktiva ohrožují. Dále hledáme zranitelná místa a navrhujeme příslušná bezpečnostní opatření. V rámci analýzy rizik mohou být provedeny také penetrační testy apod. Analýza rizik musí být provedena externě, protože vlastní zaměstnanci velice často trpí tzv. „provozní slepotou“.
 • Vypracování informační bezpečnostní politiky. Jedná se o klíčový dokument, který definuje cíle bezpečnosti dat ve firmě, stanovuje způsob jejího řešení a určuje pravomoci a odpovědnosti.
 • Implementace vytvořených směrnic tak, aby zde definované činnosti vešly zaměstnancům do krve. V tomto kroku jsou nastartovány jednotlivé projekty směřující k budování systému, které mohou zahrnovat například vzdělávání v oblasti bezpečnosti, školení, stanovení plánů obnovy, zabezpečení informačních systémů nebo implementace šifrování.

Soubory ke stažení

DP-NETSERVICE_Informacni-bezpecnost.pdf Produktový list Více

Začněte s námi ještě dnes!

Pokud máte zájem o naše služby, napište nám svůj kontakt.
Bude pro nás potěšením poskytnout Vám detailní informace.

Vaše osobní údaje NIKDY nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme a neposkytujeme žádným jiným subjektům.

Kontakt je určen pouze pro jednorázové spojení s Vámi, na Váš email nerozesíláme žádné reklamy nebo newslettery.

captcha Jiný obrázek (text je nečitelný)

Chráníme Vaše soukromí.