Zálohovací systémy

Nabízíme v oblasti ukládání a zálohování dat komplexní služby, které naším zákazníkům přináší zabezpečení kritických dat a zajišťuje jejich dostupnost a obnovu.

Majetek si můžete pojistit, data nikoliv!

 • Chráníme Vaše aktiva.
 • Chráníme Vaše informace.
 • Chráníme to nejcennější, co máte.

Zřejmě každý již někdy zažil nepříjemné okamžiky spojené se ztrátou osobních či firemníh dat a nechce si je prožít znovu.

Jsou Vaše data skutečně v bezpečí?

Zásadním problémem prakticky každé společnosti je bezpečné a spolehlivé zálohování firemních dat – tedy veškerých znalostí.

Nejčastější příčiny ztráty dat:

 • především lidský faktor – náhodné nebo úmyslné chyby (omylem vymazané soubory, nedbalost, sabotáž, aj.),
 • chyba hardware (poškození některé z komponent, chyba pevného disku, napájecího zdroje, únava materiálu, aj.),
 • chyba software (virem či skrytou chybou software, aj.),
 • přírodní pohromy (požár, povodeň, blesk, aj.),
 • nečekané události (přepětí v síti, krádež, vandalizmus, aj.).

Víte, kolik Vás stojí hodina nečinnosti Vaší společnosti?

V případě běžných zálohovacích systémů jste vystaveni nebezpečí ztráty celodenní firemní produkce. Řešení naší společnosti nabízí zálohy na bázi hodinových obrazů. V případě havárie přijdete o minimální časový úsek práce, ztráty se tedy sníží na minimum a zároveň se vyhnete rizikům s nedodržením závazků Vaší společnosti.

Máte zvolenu správnou zálohovací strategii (metodiku) pro různé typy dat?

Metod zálohování dat je velké množství. Volba správného technického vybavení i strategie není jednoduchá a záleží na objemu zálohovaných dat, na rychlosti, s jakou je požadována jejich obnova i na riziku, které při ztrátě dat hrozí. Rádi Vám poskytneme pomoc při výběru optimálního řešení.

 • Kdy jste se naposledy přesvědčili, že je Vaše záloha opravdu funkční?
 • Máte skutečně spolehlivý a bezpečný systém zálohy a obnovy dat?
 • Máte Vaše data pravidelně zálohována v různých lokacích?

Běžným trendem, kterým si společnosti chrání svá data, je jejich záloha na dvě nezávislá místa. Jedině pravidelnou zálohou do dvou geograficky nezávislých lokací získáte jistotu, že Vaše data budou rychle dostupná i v případě havárie.

Je Váš partner pro zálohování spolehlivý?

Naší společnost nelze chápat pouze jako dodavatele produktů pro všestranné zabezpečení dat a zálohování, ale zejména jako partnera, na kterého je možné se plně spolehnout. Mnohem výstižnější je charakteristika spolehlivého partnera pro zálohování.

Jste připraveni na případnou sabotáž nebo nucený odchod zaměstnance?

Výběr silného partnera pro zálohování dat je přínosem i z hlediska kontroly interních zaměstnanců. Na základě smlouvy o úrovni služeb (SLA), Vám zajistíme garance, že jsou Vaše zálohy vždy v bezpečí i před incidenty zevnitř. Budeme pojistkou před případnou sabotáží naštvaného zaměstnance nebo „všemocným IT odděleným“. Pomocí pravidelných reportů o stavu záloh a pravidelných kontrolních simulací obnovy získáte jistotu, že jsou Vaše data v bezpečí. Znáte čas potřebný pro kompletní obnovu Vašich IT systémů a dat po havárii?

Nabízíme Vám:

 • dodávky a instalace komplexních systémů pro ukládání, zálohování, archivaci a obnovu dat,
 • analytickou a projektovou činnost, pro nasazení efektivního způsobu zálohování a archivace,
 • audit bezpečnostní politiky z hlediska zálohování, archivace a uložení dat,
 • konzultační a poradenskou činnost při výběru a modernizaci zálohovacích systémů z hlediska funkčnosti, kapacity, výkonu a spolehlivosti,
 • vypracování havarijních plánů a přípravu procesů pro bezpečnost zálohování a obnovu dat,
 • jednorázovou činnost při řešení havarijních stavů,
 • pomoc při rekonstrukci datových systémů.

Příklad nasazení zálohovacího řešení pro velkou společnost včetně zálohy pracovních stanic (řešení Tivoli).

Příklad nasazení zálohovacího řešení pro velkou společnost včetně zálohy pracovních stanic (řešení Tivoli).

Příklad nasazení zálohovacího řešení pro společnost středního rozsahu.

Příklad nasazení zálohovacího řešení pro společnost středního rozsahu.

Přínosy našeho řešení:

 • bezpečný a vysoce funkční zálohovací systém,
 • garance obnovitelnosti záloh díky pravidelné testovací obnově dat a systémů,
 • přehled o stavu zálohovacího zařízení pomocí pravidelných manažerských reportů,
 • cenově efektivní řešení šité na míru požadavkům Vašeho businessu,
 • nepřetržitý dohled nad prováděnými zálohami.

Soubory ke stažení

DP-NETSERVICE_Zalohovaci-systemy.pdf Produktový list Více

Začněte s námi ještě dnes!

Pokud máte zájem o naše služby, napište nám svůj kontakt.
Bude pro nás potěšením poskytnout Vám detailní informace.

Vaše osobní údaje NIKDY nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme a neposkytujeme žádným jiným subjektům.

Kontakt je určen pouze pro jednorázové spojení s Vámi, na Váš email nerozesíláme žádné reklamy nebo newslettery.

captcha Jiný obrázek (text je nečitelný)

Chráníme Vaše soukromí.