Řešení pro elektronický a biometrický podpis

Produkty a funkce

Snadná integrace do jakéhokoliv prostředí, nabízíme několik variant řešení pro různá nasazení:

Desktop, Web, iPad & Android Verifikace

Řešení xyzmo nabízí komplexní sadu funkcí spojených s pořízením a ověřením elektronického podpisu (jak DBP, tak i klasického elektronického podpisu). Jedinečnou funkcí nabízené technologie je rozšíření elektronického podpisu o biometrické informace a jejich následné ověření.

xyzmo využívá elektronické zachycení rukou psaného podpisu pomocí digitálního tabletu s vysokým rozlišením (dynamické biometrické informace). Řešení je hardwarově nezávislé, tzn., může být použito na téměř libovolný, na trhu běžně dostupný a certifikovaný podpisový tablet. Kvalita a úroveň bezpečnosti je přímo závislá technickým parametrům použitého zařízení. Z tohoto důvodu dále v této nabídce doporučujeme kombinaci, která na trhu dosahuje jedinečných parametrů.

xyzmo jako jediná společnost nabízí profesionální „enterprise“ platformu, která zahrnuje aplikace pro koncové klienty a zároveň i serverové řešení (na úrovni serveru pro hromadné zpracování - až stovky dokumentů za vteřinu).

Produkty xyzmo

SIGNificant Client – řešení pro koncové klienty, které může obsloužit požadavky i v offline režimu. Dodáván také pro různé druhy mobilních zařízení (tablety). Klient je samostatná aplikace pro MS Windows, která umožňuje podepisování PDF dokumentů bez nutnosti připojení k síti nebo internetu. Jedná se krabicový produkt připravený k použití s širokou škálou funkcí a možností přizpůsobení. Xyzmo klient může komunikovat přímo s biometrickým serverem pro ověření podpisu, dále s časovým serverem pro vložení časového razítka. xyzmo Klient je vysoce přizpůsobitelný, lze modifikovat jeho vzhled, funkce a například nastavit integraci s balíkem MS Office.
Produktový leták SIGNificant Client >>

SIGNificant Server – dedikované, flexibilní a škálovatelné podnikové řešení pro biometrický/elektronický podpis. Serverové řešení, které implementuje širokou sadu algoritmů pro vytvoření elektronického podpisu dle platných norem PCKS#7. Elektronický podpis může být vytvořen nad formátem standardu PDF a PDF/A nebo libovolných XML dat – norma XMLDSIG. Součástí elektronického podpisu mohou být doplňkové údaje: časové razítko vyhovující normě RFC-3161, vizuální interpretace podpisu, OCSP data. Server podporuje elektronické certifikáty normy X. 509, v případě nasazení kvalifikovaného certifikátu produkuje systém kvalifikovaný elektronický podpis. Součástí serveru je i webové rozhraní pro podpis dokument – Web Signing Interface dále jen „WSI“. WSI je webová aplikace, která umožňuje rychlou integraci se současným prostředím klienta, celý proces podpisu dokumentu probíhá v kontextu webového prohlížeče, bez nutnosti spustit aplikaci pro čtení PDF souborů. Produkt je založen na technologii .NET – webservices (SOAP).
Produktový leták SIGNificant Server >>

SIGNificant Biomeric Server – podnikové řešení pro automatizované porovnání biometrických podpisů. Serverové řešení, které implementuje širokou sadu algoritmů pro porovnání podpisových vzorů. Možnosti uložení podpisových profilů jsou ve formě statických obrázků nebo dynamických biometrických informací. Biometrická informace se skládá ze škály parametrů, které se mohou získávat např. z ručně psaného podpisu pomocí elektronického tabletu, či otisk prstu apod. Umožňuje porovnávat různé typy profilů, tedy obrázek vůči obrázku, obrázek vůči DBP a samozřejmě dva DBP profily. Výstupem porovnání je odpověď typu ano/ne, která může být ovlivněna pomocí prahů procentuální shody. Prahy jsou libovolně nastavitelné dle míry zabezpečení validace. Produkt je založen na technologii .NET – webservices (SOAP).

Xyzmo bylo vyhlášeno jako nejlepší řešení v kategorii „Signature Verification Competition for Online and Offline Skilled Forgeries“ na 11-té mezinárodní konferenci „International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2011)“ garantované „International Association for Pattern Recognition (IAPR) TC-10 (Graphics Recognition) and TC-11 (Reading Systems)“.

Desktop, Web, iPad & Android Verifikace

Produktový leták SIGNificant Biometric Server >>

Pen Analyst Portal – řešení pro následnou analýzu a manuální kontrolu DBP. Podpis může být ověřen na několika úrovních. Z hlediska klasického elektronického podpisu systém ověřuje integritu dokumentu, platnost použitého certifikátu a jeho nadřazených certifikátů. Z hlediska DBP může dojít k automatickému srovnání s údaji v biometrické databázi nebo zobrazení detailních informací o biometrice pro forenzní analýzu, soudního znalce v oboru písmoznalectví. Tento produkt byl vyvinut a je dále rozvíjen v přímé spolupráci se soudními znalci v oboru písmoznalectví v ČR, AT, DE.
V České republice bylo řešení podrobeno více než 6-ti měsíčnímu zkoumání asociace soudních znalců v oblasti písmoznalectví, výsledkem čehož byl vydán znalecký posudek s doporučujícím stanoviskem.
Znalecké zkoumání podpisů snímaných dotykovými tablety >>

Společné vlastnosti xyzmo produktů

 • automatizaci při převodu dokumentů z různých datových formátů do PDF a PDF/A,
 • vkládání podpisových polí do dokumentů: (i) manuální, (ii) automatizované na základě nahrazení libovolných zástupných znaků,
 • vyplňování e-formulářů pomocí interakce na tabletu,
 • přidávání textových anotací,
 • přikládání souborových příloh a dat ze skenerů, digitálních kamer a jiných multimediálních zařízení,
 • ochrana dokumentů heslem,
 • porovnání podpisů s před-uloženým podpisovým vzorem,
 • generování a následná autorizace SMS kódů (Click to Sign).
 • Zachycení DBP – zpracování sady unikátních parametrů, které tvoří biometriku každého podpisu. xyzmo jako jediná technologie na českém trhu prošla zkouškou nezávislých soudních znalců v oboru písmoznalectví, kteří potvrdili, že kvality psacích tvarů projevují obdobné znaky provázející spontánnost a nespontánnost jako při psaní na papír a že zobrazované vlastnosti zkoumaných podpisů, jako např. tvarové charakteristiky a velikostní poměry, odpovídají skutečnosti a nejsou tedy nijak zkresleny.
 • Nezávislost na druhu podpisového tabletu - naše řešení je hardwarově nezávislé, což znamená, že umožňuje použití široké řady zařízení pro zachycení podpisů od různých výrobců, které musí být certifikované. Xyzmo automaticky převádí rozdílné parametry tabletů (rozlišení, vzorková frekvence), do jednotného formátu, který lze následně analyzovat nebo porovnávat.
 • Podpora tabletů (iPad a Android) – technologie xyzmo také podporuje zařízení typu smartphone a tablety založené na Android OS a Apple iOS. Více informací >>
 • Porovnání DBP - xyzmo je celosvětově jedním z předních dodavatelů technologie pro srovnání DBP. Nabízí novou generaci schopností porovnání podpisů při zakování výkonu v reálném čase. Podpis dokumentů může být umožněn pouze v případě, kdy podpisy byly ověřeny vůči biometrické databázi.
 • Dávkové zpracování a vysoký výkon – díky využití moderních technologií vývoje a robustní škálovatelní platformě, může být řešení využito pro velké množství transakcí jako například e-fakturace. Výsledky výkonových testů v prostředí GE Money Bank jsou uvedeny v Příloze č. 3 této nabídky.
 • Verifikace podepsaných dokumentů – xyzmo nabízí webové rozhraní, které umožňuje ověřit platnost podpisů a integritu dokumentu.
 • Podpora mezinárodních norem – produkty xyzmo odpovídají mezinárodním normám ISO/IEC 19794-7 („Biometric data interchange format standard“), ISO 19005-1:2005 / ISO 19005-2:2011 – PDF/A.

Začněte s námi ještě dnes!

Pokud máte zájem o naše služby, napište nám svůj kontakt.
Bude pro nás potěšením poskytnout Vám detailní informace.

Vaše osobní údaje NIKDY nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme a neposkytujeme žádným jiným subjektům.

Kontakt je určen pouze pro jednorázové spojení s Vámi, na Váš email nerozesíláme žádné reklamy nebo newslettery.

captcha Jiný obrázek (text je nečitelný)

Chráníme Vaše soukromí.